Jongeren

De jeugd heeft de toekomst. De leefbaarheid van de dorpen moet in stand blijven. Zeker in Schijf en Zegge is dit een zorg. Jongeren die hier willen blijven wonen moeten de kans hebben op een woning. We willen als dit mogelijk is woningen eerst aanbieden aan eigen inwoners én meer bouwen voor starters en senioren. Hierdoor zal de doorstroming op gang komen. Klik hier voor meer over Wonen.

Het is belangrijk dat sport- en culturele verenigingen kunnen blijven bestaan. Dit geldt ook voor winkels. Minder regeltjes vanuit de overheid en meedenken bij initiatieven, bijvoorbeeld als iemand binnen het bestemmingsplan meerdere activiteiten wil aanbieden.

Er moet ruimtes zijn waar jongeren een eigen plek hebben. Daarbij maken we graag gebruik van initiatieven van de jongeren zelf.

De RVP wil dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Daarom steunt de RVP het programma Gezonde Generatie. Hierin investeren twintig gezondheidsfondsen in de gezondheid van toekomstige generaties. Concreet betekent dit: zorgen dat de jeugd kan bewegen en sporten.
De RVP is voor een rookvrije generatie. Niemand wil dat jongeren gaan roken en toch gebeurt het. Zien roken doet roken. We gaan het gesprek aan met o.a. sportverenigingen om deze cultuur te veranderen.

De toekomst is ook klimaatverandering. Ook in Rucphen ondervinden we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. De RVP wil alle mogelijkheden benutten om klimaatverandering tegen te gaan en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze mogelijkheden zijn breed: van ondernemers tot overheid tot particulieren. Inwoners worden gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te nemen zoals zonnepanelen. Groene dorpen dragen bij aan het opvangen van  klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en de bevordering van  de gezondheid van bewoners. De RVP vindt dat het belang van natuur en klimaat in planvorming in een vroeg stadium verplicht meegenomen moet worden. Klik hier voor meer over Natuur en klimaat.

Armoede

In onze gemeente zijn veel onzichtbare schuldenaren. De RVP zet in op armoedebestrijding door preventie en door een integrale aanpak van problemen in het hele gezin. Alle kinderen moeten kunnen meedoen en veilig kunnen opgroeien. Geldproblemen van de ouders horen geen invloed te hebben op hun kansen.

Jeugdhulp is in onze ogen gezinshulp. De problemen in jeugdzorg vinden wij erg zorgelijk. De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen nog véél beter. De RVP wil daar de komende periode werk van maken.

Mensen met een laag inkomen kunnen wat de RVP betreft gratis met de bus met de Arriva Meedoenpas. Als kinderen door geldproblemen van de ouders geen fiets hebben om mee naar school te gaan, wordt Stichting Leergeld ingezet om dit op te lossen.

Met een baan is de kans op armoede kleiner. De RVP wil lokale ondernemers motiveren om meer stageplaatsen aan te bieden.

Download ons verkiezingsprogramma