Natuur en klimaat

Ook in Rucphen ondervinden we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. De RVP wil alle mogelijkheden benutten om klimaatverandering tegen te gaan en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze mogelijkheden zijn breed: van ondernemers tot overheid tot particulieren. Inwoners worden gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te nemen zoals zonnepanelen.

De RVP vindt dat het belang van natuur en klimaat in planvorming in een vroeg stadium verplicht meegenomen moet worden.

Groene steden en dorpen dragen bij aan het opvangen van  klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en de bevordering van  de gezondheid van bewoners. Buurtgroen is belangrijk. Mensen vinden rust in een groene omgeving, ontmoeten er buurtgenoten en gaan erheen om te sporten en wandelen. De coronacrisis heeft dit enorm versterkt: groen ver weg is goed, maar groen dichterbij is beter!

Waterberging is een oplossing om om te gaan met hevige regenval. Maar er zijn er meer, denk bijvoorbeeld aan minder tegels en het niet op het riool lozen van hemelwater. Ook in de openbare ruimte kan overbodige verstening vervangen worden door groen. Het groen is in de visie van de RVP dan uiteraard bij- en vogelvriendelijk en inheems. Waar mogelijk worden vleermuis- en nestkasten opgehangen.

Om de biodiversiteit te vergroten, en een beetje terug te brengen naar de natuurbeleving van vroeger, wil de RVP gebruik maken van de kennis van de Natuurwerkgroep Rucphen en net als vele andere gemeenten mee gaan doen met De Groene Stad Challenge. De gemeente hoeft zelf het wiel niet uit te vinden en maakt wat de RVP betreft gebruik van de kennis en ideeën van inwoners, ondernemers en experts. De rol van de gemeente is om deze te faciliteren, te stimuleren en mogelijk te maken.

Foto door Egon Zitter
Waterberging Luienhoeksestraat – © Egon Zitter www.egonzitter.com
Download ons verkiezingsprogramma