Overlast Breda International Airport (Seppe)

Breda International Airport is de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid met kantoorgebouwen en hangars. Het is overduidelijk dat Seppe naar de toekomst toe nog meer wil uitbreiden en verder kijkt dan enkel luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid.

De RVP volgt de ontwikkelingen met argusogen en wil ervoor waken dat dit concurreert met de Rucphense bedrijventerreinen. De samenwerking van 16 colleges in de Regio West Brabant (RWB), die wil werken aan een krachtige regio, moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen zodat we elkaar versterken en niet tegenwerken.

Er is nog steeds sprake van overlast door het vliegverkeer, aangezien de aanvliegroute boven de bebouwde kom van Rucphen en Sint Willebrord ligt. Ook de nieuwe wijk Hofstede en straks de Leijkens liggen onder de aanvliegroute. De RVP wil dat er onafhankelijk onderzoek komt om te bepalen of er een andere aanvliegroute mogelijk is. Daarnaast wil de RVP dat ook bij het opstijgen niet meer boven de bebouwde kom in de omgeving wordt gevlogen.

Een serieuze, transparante en objectieve behandeling van klachten en goede afspraken met het vliegveld zijn daarom dringend gewenst. De vergaderingen van de Commissie Regionaal Overleg Seppe Airport moeten transparanter worden en eenvoudiger te volgen voor wie dat wil.

 

Download ons verkiezingsprogramma