Luisteren naar onze inwoners

De RVP wil tussen de mensen staan en vindt dat ook de gemeente op gelijk niveau met de inwoners hoort te staan. Iedereen moet zijn zegje kunnen doen. Luisteren naar de wensen en ideeën, maar ook naar klachten is daarom heel belangrijk. Niet alleen het gesprek aangaan maar inwoners ook echt betrekken en mee laten denken en daaropvolgend duidelijk en transparant zijn over de rol en opvatting van de gemeente.
En dat voor iedereen; jongeren, ouders, ouderen, ondernemers en verenigingen!

De RVP draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe en vindt dat hier nog meer aandacht aan moet worden besteed om er zorg voor te dragen dat deze behouden blijven. Kermissen, evenementen, in- en optochten, buurthuizen, muziekverenigingen bibliotheek, te veel om op te noemen. Het moet absoluut behouden blijven, juist in deze tijd. De RVP staat altijd open voor suggesties vanuit de organiserende verenigingen en stichtingen. Verminderen van de regels is hierin belangrijk.

Samenwerking buurgemeenten

De RVP wil betere afstemming met de omliggende gemeenten over eventuele uitbreidingsplannen die de gemeente Rucphen kunnen raken. We vinden het onwenselijk als buurgemeenten onze gemeente niet betrekken bij planvorming en geen rekening met Rucphense belangen houden. Bijvoorbeeld bij de conceptplannen m.b.t. Visdonk richting Schijf en het tegengaan van oprukkende bedrijventerreinen richting Zegge.

Download ons verkiezingsprogramma