Nieuw burgercommissie lid: Stan Loos!

Stan Loos is geïnstalleerd als burgercommisielid.


Martien de Bruijn

Nieuwe voorzitter voorgesteld

Voormalig wethouder en partij boegbeeld Martien de Bruin heeft besloten zijn werkzaamheden als voorzitter over te dragen aan Bram Thijsse om zich volledig te kunnen toeleggen op zijn nieuwe uitdaging. Wij danken Martien voor zijn jarenlange inzet en wensen Bram veel succes als nieuwe voorzitter!


Cor zwaait af als partijlid

In verband met andere uitdagingen die steeds meer tijd & aandacht opeisen, heeft ons gewaardeerde lid Cor Leijs besloten zijn werkzaamheden voor de partij te staken. Wij danken hem voor zijn inzet!


Yanick Coremans

Nieuw raadslid: Yanick Coremans!

Yanick Coremans is geïnstalleerd als raadslid.


RVP’er Wim Pijlman is gemeenschapsmens in hart en ziel

RVP’er Wim Pijlman is gemeenschapsmens in hart en ziel

RUCPHEN – Een gemeenschapsmens in hart en ziel, zo kan RVP-raadslid Wim Pijlman het best worden omschreven. Al achttien jaar zetelt hij in de Rucphense politiek, een taak die hem goed afgaat. Credit daarbij zijn de korte lijntjes met het verenigingsleven, de plaatselijke bevolking, ambtenaren van de gemeente Rucphen en politie. Want Pijlman is een graag geziene gast in het Rucphense straatbeeld, vooral in zijn rol als coördinator Buurtpreventie Rucphen. Een schoolvoorbeeld in het kader van burgerparticipatie.

“Ik kan snel schakelen tussen diverse partijen, dat is het grote voordeel als je overal lijntjes hebt”, laat Pijlman weten. Sinds 1982 is Pijlman lid van de Rucphense Volkspartij (RVP) waarbij de gepensioneerde boekhouder/ administrateur vanaf 1984 bestuursfuncties vervult. “De functies van partij- en fractiesecretaris”, vult Pijlman aan. Al achttien jaar maakt hij deel uit van de gemeenteraad, en als het aan Pijlman ligt blijft hij op zijn zetel. “Mijn sociale betrokkenheid levert stemmen op. Mensen spreken me op kwesties aan, zoals het behoud van een binnen- en buitenzwembad in de gemeente Rucphen. Daar heeft onze partij zich ook sterk voor gemaakt.”

Subsidies
Een ander punt waaronder Pijlman zijn schouders heeft gezet is de gelijkwaardige verdeling van de subsidies, met name onder de kleinere verenigingen: “Ook tussen de verschillende carnavalsverengingen merkte ik verschil”. Dat Pijlman zich juist hierop richtte is geen toeval. Ruim veertig jaar heeft hij de functie van penningmeester binnen het Kraaierijk vervuld en dit jaar maakt hij 44 carnavalsjaren deel uit van het Rucphense Prinsengevolg “De meeste jaren als nar, en nu ben ik lid van de boerenraad, de nestors van het Rucphense carnaval”, spreekt de man die zijn roots in Lijnden heeft, een gehucht in de gemeente Haarlemmermeer, Noord- Holland. Trots is hij op zijn voorzitterschap van de overleggroep van de vijf carnavalsstichtingen die de gemeente Rucphen telt.

Buurtpreventie
Fier is hij ook op zijn functie van coördinator buurtpreventie Rucphen dat ruim drie jaar geleden in deze vorm van start is gegaan. Dorpsbewoners zien Pijlman geregeld in het straatbeeld, gehuld in de opvallend gele hes van buurtpreventie. “Veiligheid van wonen en leven in eigen dorp vind ik, en ook mijn partij, belangrijk. Samen met Gerrit van Hoek heb ik dit initiatief voor Rucphen opgepikt. Inmiddels is buurtpreventie uitgegroeid tot een niet meer weg te denken fenomeen in onze samenleving met buurtpreventisten en een netwerk van WhatsApp. Dit werkt in de praktijk prima en nog steeds groeit het aantal deelnemers.” Tijdens de schooldagen helpt Pijlman ook nog eens de kinderen van de St. Martinusschool oversteken in zijn functie als verkeersbrigadier.

Combineren
In 2009 ontving Pijlman een koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten binnen de samenleving, een kroon op zijn vrijwilligerswerk. En wie denkt dat Wim Pijlman maar eens moet gaan genieten van zijn welverdiende pensioen heeft het mis. Nog steeds werkt de bijna zeventigjarige RVP-er op freelancerbasis bij zijn oude baas als boekhouder. Daarnaast brengt hij de post rond waarbij hij tijdens vakanties buurtpreventie handig met zijn functie combineert. “Tijdens het rondbrengen van de post draag ik mijn gele hesje.” Prijzenswaardig hoe Pijlman functies combineert en gebruik maakt van zijn netwerk. Raadslid en verenigingsmens vloeien naadloos in elkaar over en versterken elkaar zelfs.


Sport, radio en politiek prima combi voor RVP’er Ad van Loon

Sport, radio en politiek prima combi voor RVP’er Ad van Loon

RUCPHEN – RVP-raadslid Ad van Loon, is stellig: de gemeente Rucphen krijgt een regiofunctie. Hiermee doelt hij op de sociale (sport) voorzieningen, de omleiding die de dorpskernen ontlast en bedrijven verbindt plus de facelifts van de vijf centra. “De gemeente Rucphen wordt steeds aantrekkelijker, en daarvan plukken we uiteindelijk allen de vruchten.” Over zijn vooruitziende blik zegt de doorgewinterde politicus: “ Vooruitkijken blijven kijken, maar ook reflecteren. Want van onze fouten kunnen we weer leren.”

“Doordat we onze gemeente aantrekkelijker maken, met mooie dorpskernen, goede bereikbaarheid en een royaal aanbod aan sportactiviteiten, trekken we nieuwe inwoners aan. Dat geldt uiteraard ook voor ondernemers die weer zorgen voor werkgelegenheid. Welvaart, economie en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, vat Van Loon samen.

Sportief
Vooral over de nog te realiseren Binnentuin is de fractievoorzitter van de Rucphense Volkspartij (RVP) enthousiast: “Een prachtig sportief en recreatief platform, mede in opbouw dankzij de toedracht van onze partij. De RVP staat voor goede sociale voorzieningen waarbij een sporthal en binnen- en buitenzwembad niet mogen ontbreken. Een zwembad is behalve een sportieve, ook een sociale voorziening.” Het is niet verwonderlijk dat Van Loon in zijn nopjes is met alle sportieve aanwinsten. In zijn vrije tijd is hij sportverslaggever en hij is medeoprichter van het sportgala dat helaas is opgeheven. “Sport is mijn passie. Jammer dat het sportgala in deze vorm niet meer bestaat.” Van Loon ziet graag dat de gemeente sportverenigingen ruimer gaat faciliteren voor het onderhoud van velden en accommodaties: “ Zij vormen immers al sinds jaar en dag het hart van sportief Rucphen.” Zelf fluit hij al 25 jaar wedstrijden bij voetbalvereniging RSV, en is hier sinds 2010 secretaris.

Sociaal domein
Dichter bij huis, in de kern Rucphen, zijn de vernieuwingen in volle gang. Het nieuwe gemeenschapshuis Agora en het te realiseren centrumplein worden omarmd door de RVP-er. “Het wordt prachtig, vooral als de verkeersdrukte door de omleiding afneemt.” Tevreden is Van Loon ook over de inrichting van het Sociale Domein: “De drie transities (Jeugdbeleid, Participatiewet en Wmo) binnen het sociale domein hebben we goed op rit”, waarbij hij zijn waardering voor de wethouder uitspreekt.

Wethouder
Zelf is Van Loon ook wethouder geweest. “In de periode 2006 tot 2008 was ik wethouder van de gemeente Rucphen met in portefeuille Openbare Werken, Jeugdbeleid, Volksgezondheid en Milieu. Ik werd wethouder vanuit mijn partij, de Partij van de Arbeid. Helaas kregen we binnen de partij een conflict en dat heeft mij doen besluiten vroegtijdig af te treden. Vervolgens heb ik me aangesloten bij de RVP. Dit is toch een partij die het dichtst bij mijn standpunten staat en hiermee had ik ook goede ervaringen in de toenmalige coalitie.” Zijn vroegtijdig aftreden bestempelt Van Loon als zeer ingrijpend. “De functie als wethouder heb ik altijd met veel plezier vervuld, gelukkig kan ik het aftreden nu goed relativeren.”

Radio
Zijn politieke carrière begon in Kruisland “Niet in de raad, maar als voorzitter van de afdeling Steenbergen van de PvdA”, aldus de RVP-er met het sociaal democratisch fundament. Maar Van Loon heeft nog een basis die in zijn vorige woonplaats is gelegd. “Al 24 jaar ben ik live te horen op de lokale radio. Zo presenteer ik op zaterdagmiddag het programma Couleur Locale met nieuws en interviews uit de gemeenten Rucphen en Steenbergen.” Met dit wekelijkse radioprogramma en zijn politieke input is Ad van Loon verankerd in de Rucphense gemeenschap.


Raadslid Johan van den Beemd (RVP) is voorstander van woonvisie

Raadslid Johan van den Beemd (RVP) is voorstander van woonvisie

SINT WILLEBRORD – Er valt volgens raadslid Johan van den Beemd nog veel winst te halen binnen de muren van het dienstverleningscentrum. Zo moeten ambtenaren burgers nog beter de weg wijzen naar de beschikbare mogelijkheden. “Want burgers zijn onwetend”, zo stelt hij. En hij kan het weten want als naïeve burger liep hij zo’n tien jaar geleden tegen het ambtelijk plafond van de gemeente Rucphen. Dat kan beter was zijn mening, en trad toe tot de fractie van de Rucphense Volkspartij (RVP).

“In mijn zoektocht naar de mogelijkheden voor de bouw van een huis stuitte ik zo’n tien jaar geleden op tegenwerking vanuit politiek Rucphen. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar mijn rechten en besloot mijn kennis te delen. Ik heb bij alle fracties mijn zegje gedaan en belandde uiteindelijk, vanwege de lokale binding, bij de RVP”, aldus Van den Beemd over zijn politieke start.

Doorstroom
In 2010 trad hij toe tot de raad en als Benjamin van het gezelschap is zijn conclusie: “Je merkt het leeftijdsverschil. Hoewel we binnen de fracties globaal op een lijn zitten is de zienswijze soms totaal verschillend. Ik ben ook voorstander van doorstroom. Je moet niet te lang een zetel bezet houden.”

Dienstverlenend
Ook over het ambtelijk apparaat is Van den Beemd duidelijk: “Zij moeten hun uiterste best doen om burgers in het web van rechten, plichten en mogelijkheden te helpen. Daar worden ze immers voor betaald. Komt een burger met een verzoek, dan is het de taak van de gemeente dienstverlenend te zijn.”

Verdeelsleutel
De RVP’er is strijdvaardig als het om de verdeling van de financiële middelen gaat. “Bij de verdeling van het geld ligt mijn prioriteit bij de zwakkeren. Dat zijn de burgers die het geld het hardst nodig hebben. Maar ook verenigingen moeten we helpen. Ook op dat gebied is er winst behaald met de komst van de verdeelsleutel waarbij alle verengingen evenredig financieel gesteund worden, en niet, zoals voorheen, omdat een raadslid toevallig bevriend is met”, aldus de socialist.

Woonvisie
Hij pleit voor een woonvisie. “Een meting waarbij de behoefte aan woningen in alle kernen in beeld wordt gebracht. Deze meting, bijvoorbeeld om de vier jaar, moet worden uitgevoerd door de gemeente en niet door een wooncorporatie. Juist deze laatste partij heeft binnen onze gemeentegrenzen een monopoliepositie, en dat geeft andere uitkomsten.”

Overheidsparticipatie
Trots is hij met het pannacourt dat in 2014 in wijk De Gagelrijzen werd geopend. “Een van de eerste projecten van burgerparticipatie. Wijkvereniging De Gagelrijzen, gemeente, Thuisvester en lokale ondernemers slaan de handen ineen, en zie het resultaat.” Overheidsparticipatie, waarbij burgers met ideeën komen, juicht de RVP’er dan ook toe.

Intentieverklaringen
Een ander succes is de bevriezing van de onroerende zaak belasting (ozb). “Het zijn hier allemaal bouwers.” Tot slot wil hij nog iets kwijt over De Binnentuin. “Mede op aandringen van de RVP hanteren we bij dit project intentieverklaringen. We willen namelijk voorkomen dat de gemeente op voorhand investeringen doet en de ondernemers vervolgens niet. Als je niet uitkijkt heb je straks een parkeerterrein aangelegd voor een huisjespark dat er nooit gaat komen.”

Mountainbike
In zijn vrije uren stapt Van den Beemd op zijn mountainbike. “Hier maak ik echt tijd voor vrij, want naast mijn drukke baan als bouwuitvoerder, functie als raadslid, voorzitter commissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) en lid EROM ( Economie Ruimtelijke Ordening en Milieu), is het heerlijk om buiten te sporten en het hoofd leeg te maken.” BIJDRAGE EN FOTO CORINE ROKS


Volgens Adri Blom schiet RVP raak op lokaal niveau

Volgens Adri Blom schiet RVP raak op lokaal niveau

Adri Blom is vooral bekend als voorzitter van SV De Koningsschutters, de schietclub aan de Baanvelden, opgericht in 1989. Maar Blom is ook actief binnen de gemeenteraad als vertegenwoordiger van de RVP.

Blom is geboren in Oss en sinds 1976 woonachtig in Sint Willebrord. Hij is geboren op 15 december 1955, is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse opa van vijf kleinkinderen. Waarom de Rucphense Volkspartij? “Wij kunnen ons voor honderd procent inzetten voor inwoners van onze gemeente en zijn niet gebonden aan een landelijk beleid”, is het antwoord.

Zebrapad
Dat de RVP inderdaad op lokaal niveau best wel raak schiet bewijst de aanleg van een zebrapad in de Dorpsstraat. “Een zebrapad dat de Gagelrijzen met de school verbindt. Gelukkig heeft onze partij dit voor elkaar gekregen ondanks dat er in de Dorpsstraat een snelheidslimiet van dertig kilometer geldt.” Waarbij Blom zich verbaast over de snelheden waarmee voertuigen toch nog passeren. “Het stuk gerenoveerde straat, dat er overigens heel mooi uit ziet, nodigt op bepaalde plekken blijkbaar uit tot dit gedrag. De burgers moeten hierin ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen”.

Zwembad
Het behoud van het zwembad kan Blom alleen maar toejuichen. “ Onze Rucphense burgers hebben recht op een goed en degelijk binnen- en buitenzwembad en een binnenaccommodatie zoals De Vijfsprong. Een ruimte waarvan alle verenigingen gebruik kunnen maken. Zo geef je iets terug aan de burgers.”

Subsidie
Over verenigingen gesproken, Blom heeft hier nog wel een aandachtspunt: “Ik heb wel eens moeite met het subsidiebeleid van de gemeente Rucphen. Bij de toekenning van gelden aan verenigingen zie ik her en der verschil, en dat stoort me. Als lid van de commissie Algemeen, Bestuur en Middelen (ABM) zit ik er bovenop. Een eerlijke verdeling van de financiële middelen, daar ga ik voor.”

Groenonderhoud
Behalve lid ABM is Blom voorzitter van de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) van de gemeente Rucphen. Over het onderhoud van het groen in zijn gemeente zegt hij het volgende: “We hebben met de gemeenteraad gekozen voor het middensegment aan onderhoud. Dat houdt in dat we pas onderhoud plegen als het groen er al staat, met als gevolg dat zaden zich inmiddels verspreid hebben. Dat stuit op kritiek, maar je wil niet weten hoe groot de kostenpost groenvoorziening is, zeker als we kiezen voor het hoogste segment.”

Planner
Sinds de oprichting van SV De Koningsschutters, de schietclub aan de Baanvelden, is Adri Blom lid. Al dertien jaar heeft hij de voorzittershamer in handen. In het dagelijks leven is Blom sinds vijf jaar planner bij een transportbedrijf. Voorheen heeft hij 36 jaar de luchtmacht gediend.

 


Socialist Adry Aerts gelooft in overheidsparticipatie

Socialist Adry Aerts gelooft in overheidsparticipatie

SINT WILLEBRORD – Raadslid Adry Aerts uit Sint Willebrord ziet toekomst in overheidsparticipatie. Daar ligt volgens deze aanhanger van de RVP (Rucphense Volkspartij) een taak voor de gemeente én burgers. Denken in mogelijkheden en niet, zoals voorheen, in beperkingen,  is hierbij essentieel. Een cultuuromslag binnen de muren van het ambtelijk apparaat. Niet voor niets zijn alle fracties zoekende naar voorbeelden uit de regio; hoe kan overheidsparticipatie binnen de gemeente Rucphen worden ingeburgerd. De RVP- man loopt voorop.

“Onze partij staat voor sociaal, en dat is overheidsparticipatie”, concludeert Aerts. “Ik zie winst in samenwerking tussen partijen, maar ook tussen de diverse kernen. Samen bereik je meer”.

Informatie-carrousel
De socialist laat weten zoekende te zijn naar voorbeelden: “De verschillende fracties hebben inmiddels deelgenomen aan zogenaamde informatie- carrousels. Bijeenkomsten waar raadsleden en wethouders brainstormsessies houden. Hier worden praktijkvoorbeelden uit andere Gemeenten getoond van de bruggen die zij hebben gebouwd tussen ambtenaar en  burger. Want dat is cruciaal, hoe komt de gemeente in contact met de burgers”?

Pilots
De tijd dat je gedwarsboomd werd door ambtelijke regeltjes is volgens Aerts verleden tijd. “Ideeën van de burger worden serieus genomen. Inmiddels lopen er binnen de gemeente Rucphen vijf pilots op dit gebied. De gemeente heeft de taak ideeën uit het veld te faciliteren. Dit hoeft niet altijd op financieel gebied te zijn, maar denk hierbij ook aan versoepelde regels”. Verder laat hij weten: “En ambtenaren werken hard. Burgers moeten eens weten wat er binnen de muren van het gemeentehuis wordt verzet. Alleen al daarom is overheidsparticipatie een eyeopener in beide richtingen”. Aerts zit sinds juni 2016 in de raad. Hij vervult de zetel van Johan Boeren die in mei 2016 is overleden.

Zelfredzaam
Een ander aspect van de toekomstvisie 2030 dat de gemeente Rucphen zich heeft gesteld is de zelfredzame samenleving. “Onlosmakelijk verbonden met overheidsparticipatie”, aldus de RVP-er. Maar een kanttekening wil hij hierbij plaatsen: “In de praktijk heb ik meegemaakt dat er een te groot beroep werd gedaan op mantelzorg. Een versoepeling van indicatie om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een zorgappartement vind ik raadzaam”. Wel vindt de socialist vrijwilligerswerk, en met name in de zorg, een must. Zelf draait hij al zowat zijn hele leven mee in het vrijwilligerswerk.
“Sinds 1979 ben ik in het bezit van mijn EHBO diploma, destijds behaald in mijn geboortedorp Etten- Leur. Bij evenementen en oefeningen ben ik van de partij en sinds ik in Sint Willebrord woon, nu al zo’n dertig jaar, ben ik lid van de plaatselijke EHBO”. Momenteel is Aerts bestuurslid EHBO Sint Willebrord.

Joggen
Aerts heeft in het dagelijks leven een drukke baan als werkvoorbereider/calculator bij een wegenbouwbedrijf in Zwijndrecht. In zijn vrije tijd maakt hij zijn hoofd graag leeg door te joggen in de regio. “Ik heb een trainingsschema waarmee ik het hardlopen opbouw want ik ben herstellende van een sportblessure”.

PVV
Tot slot wil de socialist nog iets kwijt over de PVV (Partij Voor de Vrijheid). “Ik ben socialist, dus mocht de partij van Wilders binnen onze gemeente van de grond komen, dan wil ik best samenwerken. Maar of dat werkelijk gaat gebeuren bepaalt de gehele fractie van de RVP. Belachelijk dat deze groepering in een landelijke democratie wordt buitengesloten. Ga de dialoog en het debat aan! Mocht de PVV binnen onze gemeente voet aan wal krijgen, dan zal dat onze partij best wel wat zetels kosten, vermoed ik. Maar voorlopig is het behoorlijk stil aan de overkant”.