Volgens Adri Blom schiet RVP raak op lokaal niveau

Adri Blom is vooral bekend als voorzitter van SV De Koningsschutters, de schietclub aan de Baanvelden, opgericht in 1989. Maar Blom is ook actief binnen de gemeenteraad als vertegenwoordiger van de RVP.

Blom is geboren in Oss en sinds 1976 woonachtig in Sint Willebrord. Hij is geboren op 15 december 1955, is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse opa van vijf kleinkinderen. Waarom de Rucphense Volkspartij? “Wij kunnen ons voor honderd procent inzetten voor inwoners van onze gemeente en zijn niet gebonden aan een landelijk beleid”, is het antwoord.

Zebrapad
Dat de RVP inderdaad op lokaal niveau best wel raak schiet bewijst de aanleg van een zebrapad in de Dorpsstraat. “Een zebrapad dat de Gagelrijzen met de school verbindt. Gelukkig heeft onze partij dit voor elkaar gekregen ondanks dat er in de Dorpsstraat een snelheidslimiet van dertig kilometer geldt.” Waarbij Blom zich verbaast over de snelheden waarmee voertuigen toch nog passeren. “Het stuk gerenoveerde straat, dat er overigens heel mooi uit ziet, nodigt op bepaalde plekken blijkbaar uit tot dit gedrag. De burgers moeten hierin ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen”.

Zwembad
Het behoud van het zwembad kan Blom alleen maar toejuichen. “ Onze Rucphense burgers hebben recht op een goed en degelijk binnen- en buitenzwembad en een binnenaccommodatie zoals De Vijfsprong. Een ruimte waarvan alle verenigingen gebruik kunnen maken. Zo geef je iets terug aan de burgers.”

Subsidie
Over verenigingen gesproken, Blom heeft hier nog wel een aandachtspunt: “Ik heb wel eens moeite met het subsidiebeleid van de gemeente Rucphen. Bij de toekenning van gelden aan verenigingen zie ik her en der verschil, en dat stoort me. Als lid van de commissie Algemeen, Bestuur en Middelen (ABM) zit ik er bovenop. Een eerlijke verdeling van de financiële middelen, daar ga ik voor.”

Groenonderhoud
Behalve lid ABM is Blom voorzitter van de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) van de gemeente Rucphen. Over het onderhoud van het groen in zijn gemeente zegt hij het volgende: “We hebben met de gemeenteraad gekozen voor het middensegment aan onderhoud. Dat houdt in dat we pas onderhoud plegen als het groen er al staat, met als gevolg dat zaden zich inmiddels verspreid hebben. Dat stuit op kritiek, maar je wil niet weten hoe groot de kostenpost groenvoorziening is, zeker als we kiezen voor het hoogste segment.”

Planner
Sinds de oprichting van SV De Koningsschutters, de schietclub aan de Baanvelden, is Adri Blom lid. Al dertien jaar heeft hij de voorzittershamer in handen. In het dagelijks leven is Blom sinds vijf jaar planner bij een transportbedrijf. Voorheen heeft hij 36 jaar de luchtmacht gediend.