Socialist Adry Aerts gelooft in overheidsparticipatie

SINT WILLEBRORD – Raadslid Adry Aerts uit Sint Willebrord ziet toekomst in overheidsparticipatie. Daar ligt volgens deze aanhanger van de RVP (Rucphense Volkspartij) een taak voor de gemeente én burgers. Denken in mogelijkheden en niet, zoals voorheen, in beperkingen,  is hierbij essentieel. Een cultuuromslag binnen de muren van het ambtelijk apparaat. Niet voor niets zijn alle fracties zoekende naar voorbeelden uit de regio; hoe kan overheidsparticipatie binnen de gemeente Rucphen worden ingeburgerd. De RVP- man loopt voorop.

“Onze partij staat voor sociaal, en dat is overheidsparticipatie”, concludeert Aerts. “Ik zie winst in samenwerking tussen partijen, maar ook tussen de diverse kernen. Samen bereik je meer”.

Informatie-carrousel
De socialist laat weten zoekende te zijn naar voorbeelden: “De verschillende fracties hebben inmiddels deelgenomen aan zogenaamde informatie- carrousels. Bijeenkomsten waar raadsleden en wethouders brainstormsessies houden. Hier worden praktijkvoorbeelden uit andere Gemeenten getoond van de bruggen die zij hebben gebouwd tussen ambtenaar en  burger. Want dat is cruciaal, hoe komt de gemeente in contact met de burgers”?

Pilots
De tijd dat je gedwarsboomd werd door ambtelijke regeltjes is volgens Aerts verleden tijd. “Ideeën van de burger worden serieus genomen. Inmiddels lopen er binnen de gemeente Rucphen vijf pilots op dit gebied. De gemeente heeft de taak ideeën uit het veld te faciliteren. Dit hoeft niet altijd op financieel gebied te zijn, maar denk hierbij ook aan versoepelde regels”. Verder laat hij weten: “En ambtenaren werken hard. Burgers moeten eens weten wat er binnen de muren van het gemeentehuis wordt verzet. Alleen al daarom is overheidsparticipatie een eyeopener in beide richtingen”. Aerts zit sinds juni 2016 in de raad. Hij vervult de zetel van Johan Boeren die in mei 2016 is overleden.

Zelfredzaam
Een ander aspect van de toekomstvisie 2030 dat de gemeente Rucphen zich heeft gesteld is de zelfredzame samenleving. “Onlosmakelijk verbonden met overheidsparticipatie”, aldus de RVP-er. Maar een kanttekening wil hij hierbij plaatsen: “In de praktijk heb ik meegemaakt dat er een te groot beroep werd gedaan op mantelzorg. Een versoepeling van indicatie om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een zorgappartement vind ik raadzaam”. Wel vindt de socialist vrijwilligerswerk, en met name in de zorg, een must. Zelf draait hij al zowat zijn hele leven mee in het vrijwilligerswerk.
“Sinds 1979 ben ik in het bezit van mijn EHBO diploma, destijds behaald in mijn geboortedorp Etten- Leur. Bij evenementen en oefeningen ben ik van de partij en sinds ik in Sint Willebrord woon, nu al zo’n dertig jaar, ben ik lid van de plaatselijke EHBO”. Momenteel is Aerts bestuurslid EHBO Sint Willebrord.

Joggen
Aerts heeft in het dagelijks leven een drukke baan als werkvoorbereider/calculator bij een wegenbouwbedrijf in Zwijndrecht. In zijn vrije tijd maakt hij zijn hoofd graag leeg door te joggen in de regio. “Ik heb een trainingsschema waarmee ik het hardlopen opbouw want ik ben herstellende van een sportblessure”.

PVV
Tot slot wil de socialist nog iets kwijt over de PVV (Partij Voor de Vrijheid). “Ik ben socialist, dus mocht de partij van Wilders binnen onze gemeente van de grond komen, dan wil ik best samenwerken. Maar of dat werkelijk gaat gebeuren bepaalt de gehele fractie van de RVP. Belachelijk dat deze groepering in een landelijke democratie wordt buitengesloten. Ga de dialoog en het debat aan! Mocht de PVV binnen onze gemeente voet aan wal krijgen, dan zal dat onze partij best wel wat zetels kosten, vermoed ik. Maar voorlopig is het behoorlijk stil aan de overkant”.