Raadslid Johan van den Beemd (RVP) is voorstander van woonvisie

SINT WILLEBRORD – Er valt volgens raadslid Johan van den Beemd nog veel winst te halen binnen de muren van het dienstverleningscentrum. Zo moeten ambtenaren burgers nog beter de weg wijzen naar de beschikbare mogelijkheden. “Want burgers zijn onwetend”, zo stelt hij. En hij kan het weten want als naïeve burger liep hij zo’n tien jaar geleden tegen het ambtelijk plafond van de gemeente Rucphen. Dat kan beter was zijn mening, en trad toe tot de fractie van de Rucphense Volkspartij (RVP).

“In mijn zoektocht naar de mogelijkheden voor de bouw van een huis stuitte ik zo’n tien jaar geleden op tegenwerking vanuit politiek Rucphen. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar mijn rechten en besloot mijn kennis te delen. Ik heb bij alle fracties mijn zegje gedaan en belandde uiteindelijk, vanwege de lokale binding, bij de RVP”, aldus Van den Beemd over zijn politieke start.

Doorstroom
In 2010 trad hij toe tot de raad en als Benjamin van het gezelschap is zijn conclusie: “Je merkt het leeftijdsverschil. Hoewel we binnen de fracties globaal op een lijn zitten is de zienswijze soms totaal verschillend. Ik ben ook voorstander van doorstroom. Je moet niet te lang een zetel bezet houden.”

Dienstverlenend
Ook over het ambtelijk apparaat is Van den Beemd duidelijk: “Zij moeten hun uiterste best doen om burgers in het web van rechten, plichten en mogelijkheden te helpen. Daar worden ze immers voor betaald. Komt een burger met een verzoek, dan is het de taak van de gemeente dienstverlenend te zijn.”

Verdeelsleutel
De RVP’er is strijdvaardig als het om de verdeling van de financiële middelen gaat. “Bij de verdeling van het geld ligt mijn prioriteit bij de zwakkeren. Dat zijn de burgers die het geld het hardst nodig hebben. Maar ook verenigingen moeten we helpen. Ook op dat gebied is er winst behaald met de komst van de verdeelsleutel waarbij alle verengingen evenredig financieel gesteund worden, en niet, zoals voorheen, omdat een raadslid toevallig bevriend is met”, aldus de socialist.

Woonvisie
Hij pleit voor een woonvisie. “Een meting waarbij de behoefte aan woningen in alle kernen in beeld wordt gebracht. Deze meting, bijvoorbeeld om de vier jaar, moet worden uitgevoerd door de gemeente en niet door een wooncorporatie. Juist deze laatste partij heeft binnen onze gemeentegrenzen een monopoliepositie, en dat geeft andere uitkomsten.”

Overheidsparticipatie
Trots is hij met het pannacourt dat in 2014 in wijk De Gagelrijzen werd geopend. “Een van de eerste projecten van burgerparticipatie. Wijkvereniging De Gagelrijzen, gemeente, Thuisvester en lokale ondernemers slaan de handen ineen, en zie het resultaat.” Overheidsparticipatie, waarbij burgers met ideeën komen, juicht de RVP’er dan ook toe.

Intentieverklaringen
Een ander succes is de bevriezing van de onroerende zaak belasting (ozb). “Het zijn hier allemaal bouwers.” Tot slot wil hij nog iets kwijt over De Binnentuin. “Mede op aandringen van de RVP hanteren we bij dit project intentieverklaringen. We willen namelijk voorkomen dat de gemeente op voorhand investeringen doet en de ondernemers vervolgens niet. Als je niet uitkijkt heb je straks een parkeerterrein aangelegd voor een huisjespark dat er nooit gaat komen.”

Mountainbike
In zijn vrije uren stapt Van den Beemd op zijn mountainbike. “Hier maak ik echt tijd voor vrij, want naast mijn drukke baan als bouwuitvoerder, functie als raadslid, voorzitter commissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) en lid EROM ( Economie Ruimtelijke Ordening en Milieu), is het heerlijk om buiten te sporten en het hoofd leeg te maken.” BIJDRAGE EN FOTO CORINE ROKS