RVP’er Wim Pijlman is gemeenschapsmens in hart en ziel

RUCPHEN – Een gemeenschapsmens in hart en ziel, zo kan RVP-raadslid Wim Pijlman het best worden omschreven. Al achttien jaar zetelt hij in de Rucphense politiek, een taak die hem goed afgaat. Credit daarbij zijn de korte lijntjes met het verenigingsleven, de plaatselijke bevolking, ambtenaren van de gemeente Rucphen en politie. Want Pijlman is een graag geziene gast in het Rucphense straatbeeld, vooral in zijn rol als coördinator Buurtpreventie Rucphen. Een schoolvoorbeeld in het kader van burgerparticipatie.

“Ik kan snel schakelen tussen diverse partijen, dat is het grote voordeel als je overal lijntjes hebt”, laat Pijlman weten. Sinds 1982 is Pijlman lid van de Rucphense Volkspartij (RVP) waarbij de gepensioneerde boekhouder/ administrateur vanaf 1984 bestuursfuncties vervult. “De functies van partij- en fractiesecretaris”, vult Pijlman aan. Al achttien jaar maakt hij deel uit van de gemeenteraad, en als het aan Pijlman ligt blijft hij op zijn zetel. “Mijn sociale betrokkenheid levert stemmen op. Mensen spreken me op kwesties aan, zoals het behoud van een binnen- en buitenzwembad in de gemeente Rucphen. Daar heeft onze partij zich ook sterk voor gemaakt.”

Subsidies
Een ander punt waaronder Pijlman zijn schouders heeft gezet is de gelijkwaardige verdeling van de subsidies, met name onder de kleinere verenigingen: “Ook tussen de verschillende carnavalsverengingen merkte ik verschil”. Dat Pijlman zich juist hierop richtte is geen toeval. Ruim veertig jaar heeft hij de functie van penningmeester binnen het Kraaierijk vervuld en dit jaar maakt hij 44 carnavalsjaren deel uit van het Rucphense Prinsengevolg “De meeste jaren als nar, en nu ben ik lid van de boerenraad, de nestors van het Rucphense carnaval”, spreekt de man die zijn roots in Lijnden heeft, een gehucht in de gemeente Haarlemmermeer, Noord- Holland. Trots is hij op zijn voorzitterschap van de overleggroep van de vijf carnavalsstichtingen die de gemeente Rucphen telt.

Buurtpreventie
Fier is hij ook op zijn functie van coördinator buurtpreventie Rucphen dat ruim drie jaar geleden in deze vorm van start is gegaan. Dorpsbewoners zien Pijlman geregeld in het straatbeeld, gehuld in de opvallend gele hes van buurtpreventie. “Veiligheid van wonen en leven in eigen dorp vind ik, en ook mijn partij, belangrijk. Samen met Gerrit van Hoek heb ik dit initiatief voor Rucphen opgepikt. Inmiddels is buurtpreventie uitgegroeid tot een niet meer weg te denken fenomeen in onze samenleving met buurtpreventisten en een netwerk van WhatsApp. Dit werkt in de praktijk prima en nog steeds groeit het aantal deelnemers.” Tijdens de schooldagen helpt Pijlman ook nog eens de kinderen van de St. Martinusschool oversteken in zijn functie als verkeersbrigadier.

Combineren
In 2009 ontving Pijlman een koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten binnen de samenleving, een kroon op zijn vrijwilligerswerk. En wie denkt dat Wim Pijlman maar eens moet gaan genieten van zijn welverdiende pensioen heeft het mis. Nog steeds werkt de bijna zeventigjarige RVP-er op freelancerbasis bij zijn oude baas als boekhouder. Daarnaast brengt hij de post rond waarbij hij tijdens vakanties buurtpreventie handig met zijn functie combineert. “Tijdens het rondbrengen van de post draag ik mijn gele hesje.” Prijzenswaardig hoe Pijlman functies combineert en gebruik maakt van zijn netwerk. Raadslid en verenigingsmens vloeien naadloos in elkaar over en versterken elkaar zelfs.