Verkiezingsprogramma RVP 2022-2026

De leden van de Rucphense Volkspartij zijn actief en betrokken binnen de lokale
gemeenschap van de vijf dorpen. Wij zijn vrijwilliger, bestuurslid van een vereniging of
bieden een luisterend oor en zijn makkelijk benaderbaar en staan open voor uw mening.

Wij zijn vooral onafhankelijk.
Onafhankelijk van de landelijke politiek en onafhankelijk van commerciële belangen.

Er is door ons hard gewerkt om een verkiezingsprogramma te schrijven. Het programma is
ambitieus en realistisch en maakt duidelijk waar wij als Rucphense Volkspartij voor staan.
Hierin maken wij duidelijk waarop wij ons de komende jaren willen richten. Samen met u
gaan we aan de slag voor een gemeente Rucphen, waarin het prettig en veilig
wonen, werken en vertoeven is.

Als écht lokale partij staan wij dichter bij u dan welke partij ook!

Download ons verkiezingsprogramma