Moderne scholen voor goed onderwijs

De jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is belangrijk om onze jeugd een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. De maatschappij ziet er vandaag de dag heel anders uit dan pakweg 20 jaar geleden. Digitalisering, internet en sociaal media is niet meer weg te denken. Ook niet uit het klaslokaal.

De schoolgebouwen in de gemeente Rucphen zijn in bijna alle gevallen behoorlijk verouderd. De RVP wil investeren in de basisscholen in heel de gemeente Rucphen, zodat er goed en eigentijds onderwijs gegeven kan blijven worden aan onze kinderen.

De RVP wil de nieuwe school in St.Willebrord al op 1-8-2020 klaar hebben. Zodat de gefuseerde Willebrordse basisscholen zo snel als mogelijk, als één school in één gebouw verder kunnen. De school moet wat de RVP betreft geschikt zijn voor modern en eigentijds onderwijs.

Daarbij moet er zeker ook aandacht zijn voor de verkeersveiligheid nabij de scholen. De ontwikkeling van Parkzicht tot dokterspraktijk, apotheek en fysiotherapie zal behoorlijk verkeer aan gaan trekken en parkeerplaatsen nodig hebben. Uitbreiding van het bestaande parkeerterrein bij de scholen, met mogelijk een Kiss- en ride zone, lijkt voor de RVP een noodzakelijke oplossing.

Onderwijs

De jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is belangrijk om onze jeugd een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. De maatschappij ziet er vandaag de dag heel anders uit dan pakweg 20 jaar geleden. Digitalisering, internet en sociaal media is niet meer weg te denken. Ook niet uit het klaslokaal.

De schoolgebouwen in de gemeente Rucphen zijn in bijna alle gevallen behoorlijk verouderd. De RVP wil investeren in onze basisscholen, zodat er weer goed en eigentijds onderwijs kan worden gegeven aan onze kinderen.

Lees verder

Zorg

De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen beter. De RVP wil daar de komende periode werk van maken, door gemeentelijke zorgtaken verder te verbeteren. Dit kan onder andere door meer aandacht te geven aan het voorkomen van problemen, oftewel preventie. En als er zich problemen voordoen, deze zoveel mogelijk aan de voorkant aanpakken, als ze nog klein en overzichtelijk zijn. Verder kunnen het aantal regeltjes en formulieren worden verminderd door de zorgtaken meer integraal aan te pakken, waardoor er meer tijd en geld overblijft voor de echte zorg.

Lees verder

Sport

Sport verbroedert en sporten is gezond. Belangrijk dus voor de saamhorigheid in de lokale gemeenschap en de gezondheid van onze inwoners. De RVP is ooit opgericht in 1962 met als doel het verbeteren van het sportpark van voetbalvereniging Rood-Wit. Sport is daarom al 56 jaar een belangrijk speerpunt in het programma van de RVP.

De RVP vindt alle sporten belangrijk die door onze inwoners in onze gemeente worden beoefend, vroeger, nu en in de toekomst. Van Atletiek tot Zwemmen.

Lees verder

Groenonderhoud

Afgelopen periode is pijnlijk duidelijk geworden dat het onderhoud van het gemeentelijk groen te wensen over laat. Er zijn veel klachten door onze inwoners bij de Gemeente binnengekomen. De RVP vindt dat dit niet langer kan.
Mensen hechten er in onze gemeente aan dat hun tuintje en erf er netjes bij staat. Mensen mogen dat wat de RVP betreft ook van de gemeente verwachten.

Lees verder

Woningbouw

De RVP vindt dat zowel starters als senioren uit de Gemeente Rucphen altijd de kans moeten krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. De lokale binding van starters en senioren is in onze dorpen ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van onze inwoners. Juist onze jongeren en onze ouderen moeten gewoon in de buurt kunnen blijven wonen. De RVP is al jaren voorstander van het bouwen van starterswoningen om onze jeugdige starters op de woningmarkt voor onze gemeente te kunnen behouden.

Lees verder

Veiligheid

De RVP vindt dat in de gemeente Rucphen iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Het is hier tenslotte geen Amsterdam.
De veiligheid op straat, maar ook bij u thuis, hangt niet alleen af van de inzet van de politie. Veiligheid maken we samen. Burgers, gemeente en politie. Afgelopen periode is bewezen dat de samenwerking tussen die drie partijen de veiligheid in onze gemeente sterk heeft verbeterd.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief van de RVP en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en politiek in de Gemeente Rucphen. Vul hieronder uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’

Word lid

Lid worden van de enige lokale politieke partij van de Gemeente Rucphen? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan de Gemeente.

Lid worden