Moderne scholen voor goed onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk om onze jeugd een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs.

De RVP wil investeren in de basisscholen in heel de gemeente Rucphen, zodat er goed en eigentijds onderwijs gegeven kan blijven worden aan al onze kinderen. Dit betekent dat het integraal huisvestingsplan moet worden uitgevoerd waarbij de vorming van Integrale KindCentra centraal staat.

De RVP wil er op inzetten dat de nieuwe basisschool De Heilinde in St. Willebrord begin 2023 in gebruik kan worden genomen, zodat de gefuseerde Willebrordse basisscholen zo snel mogelijk als Integraal Kind Centrum verder kunnen.

Daarnaast moeten in deze periode wat de RVP betreft ook de overige geplande doelen/projecten uit het integraal huisvestingplan die van toepassing zijn op de andere basisscholen in onze gemeente worden uitgevoerd of afgerond. Denk hierbij aan IKC Vinkenbos, OBS Het Palet, basisschool Mariadonk en basisschool Sint Martinus. Concreet betekent dit uitbreiding van Vinkenbos, nieuwbouw voor de Martinusschool, renovatie en uitbreiding van Het Palet op de bestaande locatie.

De basisscholen moeten wat de RVP betreft geschikt zijn voor modern en eigentijds onderwijs, waarbij ook het binnenklimaat voldoet aan alle normen en waar rekening wordt gehouden met duurzaam energiegebruik.

Daarnaast is de RVP van mening dat (verkeers)veiligheid en het voorkomen van parkeerproblematiek en de doorstroming om en nabij de basisscholen heel belangrijk is. Dit betekent dat naast een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden er bij iedere school een vaste kiss&ridezone moet worden aangelegd. Het belangrijkste is dat kinderen veilig naar school kunnen komen lopen of fietsen en de overlast voor omwonenden beperkt wordt. De school stimuleert dat kinderen zo veel mogelijk lopend of fietsend worden gebracht en gehaald.

Woningbouw

De RVP vindt dat zowel starters als senioren uit de Gemeente Rucphen altijd de kans moeten krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. De lokale binding van starters en senioren is in onze dorpen ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van onze inwoners. Juist onze jongeren en onze ouderen moeten gewoon in de buurt kunnen blijven wonen.

De RVP wil daarom zoveel mogelijk woningen bouwen, maar zeker ook huurwoningen beschikbaar houden voor onze eigen inwoners.

De RVP wil bijvoorbeeld eigen inwoners voorrang geven bij nieuwbouwprojecten en bij het toewijzen van huurwoningen. Woningen moeten worden bewoond door de kopers en niet door beleggers worden gekocht die het huis vervolgens duur verhuren.

Lees verder

Groenonderhoud

Afgelopen periode is pijnlijk duidelijk geworden dat het onderhoud van het gemeentelijk groen te wensen over laat. Stoepen, straten en plantsoenen staan er niet goed bij. Er zijn terecht veel klachten van onze inwoners bij de Gemeente binnengekomen. De RVP vindt dat dit niet langer kan. Het groenonderhoud en onkruidbestrijding moet goed worden uitgevoerd. De gemeente moet controleren op de kwaliteit van het onderhoud.

Mensen hechten er in onze gemeente aan dat hun tuintje en erf er netjes bij staat. Mensen mogen dat wat de RVP betreft ook van de gemeente verwachten.

Lees verder

Sport en cultuur

Sport, verenigingsleven en cultuur kleuren én binden de lokale gemeenschap. Het is dus belangrijk voor de saamhorigheid in onze gemeente. De RVP draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe. Culturele activiteiten moeten absoluut behouden blijven, juist in deze tijd.

Ieder dorp moet een eigen evenementenplein hebben. De RVP vindt dat Sint Willebrord als grootste kern van onze gemeente een nieuw
eigentijds dorpsplein moet krijgen.

Sport verbroedert en sporten is gezond. De RVP is ooit opgericht in 1962 met als doel het verbeteren van het sportpark van voetbalvereniging Rood-Wit. Sport is daarom al 60 jaar een belangrijk speerpunt in het programma van de RVP.

Lees verder

Veiligheid

De RVP vindt dat in de gemeente Rucphen iedereen, van jong tot oud, zich veilig moet kunnen voelen. Niet alleen binnen de bebouwde kom, maar ook in ons buitengebied. Wat de RVP betreft betekent dat niet alleen dat er voldoende BOA’s en wijkagenten beschikbaar moeten zijn, maar vooral dat ze op die plekken worden ingezet waar het er echt toe doet.
De veiligheid op straat, maar ook bij u thuis, hangt niet alleen af van de inzet van de gemeente of politie. Veiligheid maken we samen. Burgers, gemeente en politie.

Lees verder

Onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk om onze jeugd een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. Een goed schoolgebouw is nodig om goed onderwijs te kunnen geven.

De RVP wil investeren in de basisscholen in heel de gemeente Rucphen, zodat er goed en eigentijds onderwijs gegeven kan blijven worden aan al onze kinderen in een gezonde leeromgeving. De RVP wil er op inzetten dat de nieuwe basisschool De Heilinde in St. Willebrord zo snel mogelijk wordt gebouwd.

Lees verder

Zorg

De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen nog véél beter. De RVP wil daar de komende periode werk van maken.

Dit kan onder andere door meer aandacht te geven aan het voorkomen van problemen, oftewel preventie. En als er zich problemen voordoen, deze zoveel mogelijk aan de voorkant aanpakken, als ze nog klein en overzichtelijk zijn. Verder kunnen het aantal regeltjes en formulieren worden verminderd door de zorgtaken meer integraal aan te pakken, waardoor er meer tijd en geld overblijft voor de echte zorg.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief van de RVP en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en politiek in de Gemeente Rucphen. Vul hieronder uw e-mailadres in en klik op ‘Houd mij op de hoogte’

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Word lid

Lid worden van de enige lokale politieke partij van de Gemeente Rucphen? Dat kan! Praat en denk mee en draag zo je steentje bij aan de Gemeente.

Lid worden